JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                               †††††††††††††††††††† †††††††††††††††††† ††††ANEXA Nr. 3

CONSILIUL LOCAL†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††† ††††la HCL Nr. 31/ 26.04.2007

 

 

 

 

LISTA

 

achiziţiilor de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii defalcate pe

categorii de bunuri, dotări independente, repartizate pentru cap.81.02

 

 

Nr. crt.

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii

UM

Cantitate

Valoare

RON

Plăţi efectuate

 

Buget local

 

Nr.şi data doc.

Suma

1

PT+DE reţea transport agent termic primar CT zona la puncte termice

 

 

100.000

 

 

 

2

SF contorizare la branşament blocuri

 

 

21.000

 

 

 

3

PT+DE transformare PT Ón CT, etapa 2 PT 8, 12 ,16, 18

 

 

100.000

 

 

 

4

SF + PT redimensionare reţea de transport agent termic primar de la CT cognerare la PT şi CT cvartal

 

 

50.000

 

 

 

TOTAL

271.000

 

 

 

†††††

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
†††††††                          Prof. Ioana PANAGORET