CONSILIUL LOCAL                                                                                                                    ANEXA Nr. 2 la

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                        LA HCL Nr. 27 / 30.03.2007

 

PROGRAM INVESTITII 2007

CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII

 

 

 

Nr. crt

DENUMIRE INVESTITIE

Termen incepere

Termen     P.I.F.

VALOARE    Lei RON

0

1

2

3

4

A

PLATI PROIECTE, STUDII

 

 

 

 

 

 

 

 

1

- Intocmire fise de inventariere puturi la fronturile de captare

Trim. II 2007

Trim. III 2007

9.500,00

2

- documentatie topo pentru traversarea raului Vedea de catre conductele de aductiune Laceni

Trim. II 2007

Trim. II 2007

16.600,00

3

- documentatie ridicari topo Uzina de apa Laceni si puturi

Trim. II 2007

Trim. II 2007

19.040,00

4

- Consolidarea sediu administrativ SC APA CANAL SRL - SF

Trim. III 2007

Trim. IV 2007

30.000,00

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL A

75.200,00

B

ACHIZITII ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

 

 

 

 

 

 

 

 

1

- achizitionare electropompe submersibile

Trim. II 2007

Trim. III 2007

150.000,00

2

- contorizare bransamente individuale

Trim. I 2007

Trim. IV 2007

170.000,00

3

- achizitii utilaje, autoturisme, truse scule, aparate sudura, AMC

Trim. III 2007

-

100.000,00

4

- achizitionare sediu administrativ SC APA CANAL SRL Alexandria

Trim. II 2007

-

350.000,00

5

- achizitii sisteme informatice

Trim. III 2007

-

15.000,00

 

 

TOTAL B

785.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL A + B

 

 

860.200,00

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

               Consilier,
         Prof. Ioana PANAGORET