JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                                           ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                     la HCL Nr. 39 / 26.04.2007

 

 

 

 

LISTA

 

Cu elementele terenului si spatiului propuse

a fi concesionate prin licitatie publica

 

 

ADRESA

 

SUPRAFATA

M.P.

PERIOADA DE CONCESIONARE (ANI)

PERIOADA DE ACHITARE A REDEVENTELOR (ANI)

VALOAREA TOTALA (RON)

VALOAREA REDEVENTELOR ANUALE

(RON)

PROFILUL DE ACTIVITATE

VALOARE DOLAR LA DATA EVALUARII

STR. CUZA VODA NR. 98C

 

TEREN = 86,50

25

25

38.925

1.557

COMERT SI PRESTARI SERVICII

2,8019

 

 

     

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                                 Prof. Ioana PANAGORET