JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                                           ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                     la HCL Nr. 31/ 26.04.2007

 

 

 

 

LISTA

 

Privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria

 pe anul 2007

 

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

PLAN ANUAL INIŢIAL 2007

INFLUENŢE

PLAN ANUAL FINAL

2007

VENITURI TOTAL, din care:

61.217,08

+1.116,69

62.333,77

-Finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar

 

-

 

+800,00

 

800,00

-Subvenţii pentru īncălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri altele decāt cele beneficiare de ajutor social

 

175,67

 

+5,12

 

180,79

-Sprijin financiar pentru sprijinirea familiei

210,00

+96,00

306,00

-Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi

40,00

+185,00

225,00

-Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă

 

 

158,46

 

 

+30,57

 

 

189,03

 

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

61.217,08

+1.116,69

62.333,77

-Alte servicii publice generale

288,00

-50,00

238,00

-Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale

288,00

-50,00

238,00

-Īnvăţămānt

28.871,20

+800,00

29.671,20

-cheltuieli de capital

853,20

+800,00

1.653,20

-Asigurări şi asistenţă socială

4.808,99

+285,30

5.094,29

-cheltuieli de personal

2.068,32

-0,82

2.067,50

-asistenţă socială

1.885,67

+286,12

2.171,79

-Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

8.591,59

+31,39

8.622,98

-cheltuieli de personal

3.812,14

+31,39

3.843,53

-Combustibil şi energie

4.558,00

+50,00

4.608,00

-transferuri

221,00

+50,00

271,00

 

 

     

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                                 Prof. Ioana PANAGORET