CONSILIUL LOCAL                                                                                                                    ANEXA Nr. 1 la

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                        LA HCL Nr. 27 / 30.03.2007

 

 

 

PROGRAMUL

Lucrarilor de reparatii si inlocuiri, modernizari si extinderi, deflacate

pe trimestre, pentru anul 2007 la activitatea, captarea, transport

distributie, furnizare apa, epurare si canalizare

 

 

 

Total an din

Valoarea lucrarilor pe trimester

Nr. crt

Denumire activitate

 care:

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

0

1

2

3

4

5

6

A.    Reparatii si inlocuiri

 

Front captare  Laceni

103100

25250

26300

26300

25250

 

Front captare Orbeasca

60940

12500

17625

17625

13190

 

Front captare   Plosca

78780

18890

20500

20500

18890

 

Front captare   Peretu

67700

15600

18250

18250

15600

 

Retele distributie apa potabila

72020

12400

23610

23610

12400

 

Statie deferizare

121600

12500

13250

47925

47925

Statie epurare

110800

21700

29700

29700

29700

 

Retele canalizare

58200

14550

14550

14550

14550

 

Statii hidrofor

49860

11500

11750

13305

13305

 

TOTAL A

723000

144890

175535

211765

190810

B. Modernizari

1

Retele distributie apa potabila

 

 

 

 

 

10000

1000

2500

3000

3500

2

Reabilitare si extindere retele de canalizare

 

 

 

 

 

180000

-

50000

60000

70000

3

Contorizare consumatori apa

100000

100000

 

 

 

 

TOTAL B

290000

101000

52500

63000

73500

PRESEDINTE DE SEDINTA,

               Consilier,
         Prof. Ioana PANAGORET