MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                                         ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL                          la HCL Nr. 26 / 30.03.2007

 

 

 

 

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007

SC APA CANAL SRL

 

 - Lei -

INDICATORI

Nr.

Rd

Prevederi

2007

0

1

2

1.    VENITURI TOTALE, din care:

(rd 02 + r (rd 12 + rd 13)

01

9.000.000

1. Venituri din exploatarea, din care:

02

9.000.000

a) Venituri din activitatea de baza

03

8.600.000

b) Venituri din alte activitati

04

400.000

c) Venituri din surse bugetare, din care:

05

 

- subventii pe produse si activitati

06

 

- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

07

 

- transferuri

08

 

- prime acordate de la bugetul de stat

09

 

- alte sume primite de la bugetul de stat*

10

 

d) Venituri din fonduri speciale*

11

 

2. Venituri financiare

12

 

3. Venituri exceptionale

13

 

2. CHELTUIELI TOTALE, din care:

(rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)

14

8.680.000

1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:

15

8.640.000

a) Cheltuieli materiale

16

4.263.850

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

17

3.900.000

- salarii brute

18

2.954.500

- contributie asigurari sociale de stat

19

649.990

- ajutor somaj

20

59.090

- contributie asig. sociale ptr. sanatate, conform Legii nr. 145 / 1997

21

206.815

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

29.605

- fond special de accidente si boli profesionale

23

29.605

- fond special de sustinere a invatamantului de stat, conform OG nr. 75/1999

24

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25

120.000

d) Cheltuieli prevazute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216 / 2001, din care:

26

49.750

e) Cheltuieli de protocol

27

6.400

f) Cheltuieli reclama si publicitate

28

110.000

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

29

10.000

h) Tichete de masa

30

180.000

i) Alte cheltuieli, din care:

31

 

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

32

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

33

 

2. Cheltuieli financiare

34

40.000

3. Cheltuieli exceptionale

35

 

3. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

36

320.000

4. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

37

16.000

- fond de rezerva ***

38

16.000

5. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

39

 

6. IMPOZIT PE PROFIT

40

51.200

7. PROFITUL DE REALIZAT (potrivit OG nr. 64 / 2001), in care

41

252.800

A) Rezerve legale

42

 

B) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

43

 

C) Alte reserve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit

44

 

D) Alte repartizari prevazute de lege

45

 

E) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

46

 

F) Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local, ori dividente in cazul societatilor nationale, companiilor nationale sisocietatilor cu capital integral sau majoritar de stat

47

 

G) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) f)

48

 

8. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

49

1.665.000

1. Surse proprii

50

720.000

2. Alocatii de la buget

51

945.000

3. Credite bancare

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

4. Alte surse *

55

 

9. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care

56

1.665.000

1. Investitii, inclusive investitii in curs la finele anului

57

1.665.000

2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

58

 

- interne

59

 

- externe

60

 

10. REZERVE, din care

61

 

1. Rezerve legale

62

 

2. Rezerve statutare

63

 

3. Alte rezerve ***

64

 

11. DATE DE FUNDAMENTARE

65

 

1. Venituri totale

66

 

2. Costura aferente volumului de activitate

67

8.680.000

3. Nr. prognozat de personal la finele anului

68

250

4. Nr. mediu personal total

69

 

5. Fond de salarii, din care:

70

2.957.500

a) Fondul de salarii aferent posturilor blocate

71

 

b) Fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG 79/2001, din care:

72

57.000

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

73

11.400

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

74

 

c) Fondul de salarii afferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

75

2.897.500

6. Castigul mediu lunar pe salariat *****

76

985

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd 67/rd 70) in preturi curente

77

29.300

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana) (rd 67/rd 70) in preturi comparabile

78

 

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice / nr personal)

79

 

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

Cheltuieli totale: venituri totale x 1000

80

965%

11. Plati restante total *****

81

 

- preturi curente

82

 

- preturi comparabile (rd 83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

83

 

12. Creante restante total *****

84

 

- preturi curente

85

 

- preturi comparabile (rd 86 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

86

 

 


 

Director General Contabil Sef

  Ing. Mircea Dumitrescu             Ec. Mardale Bica

                          

 

 Nota. In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, se cuprind si:

- suma de 24990 lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administrjatie + AGA+ cenzori;

- suma de 57000 lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului;

- suma de .......... lei, reprezentand drepturile banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii;

- sume aferente posturilor blocate in anul 2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

                    Consilier,
                         Prof. Ioana PANAGORET