JUDETUL TELEORMAN                                                           Anexa nr. 3 la   

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                        HCL 08 / 09.febr.2007

      CONSILIUL LOCAL

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE NTEGRAL

SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

PE ANUL 2007

 

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

PROGRAM 2007

 

 

TOTAL VENITURI

3,885.00

I. VENITURI CURENTE

2,600.00

C. VENITURI NEFISCALE

2,600.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

2,600.00

Venituri din prestari servicii si alte activitati

2,600.00

Venituri din prestari servicii

2,600.00

IV. SUBVENTII

1,285.00

Subventii de la alte administratii

1,285.00

Subventii pentru institutii publice

1,285.00

 

 

TOTAL CHELTUIELI

3,885.00

CHELTUIELI CURENTE

3,700.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2,400.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1,300.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

185.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

185.00

 

 

Ordine publica si siguranta nationala

1,285.00

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,000.00

BUNURI SI SERVICII

250.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

35.00

Din total capitol:

 

Politie comunitara

1,285.00

 

 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

2,600.00

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,400.00

BUNURI SI SERVICII

1,050.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

150.00

Din total capitol:

 

Servicii si dezvoltare publica

2,600.00

PRESEDINTE DE SEDINTA,

              Consilier,
             Ec. Toader Dumitru