Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Directia Tehnic Investitii

05 May 2021

Documentatie tehnico-economica aferenta anuntului de participare nr. SCN1085259 din 29.04.2021 – DTAC&avize-acorduri

31 March 2021

Raspuns consolidat

Adresa inaintare-semnatdescarca

situatia financiara la 31.12.2019-semnatdescarca

Conturi de executie 2019-semnatdescarca

Conturi de executie 2020-semnatdescarca

Detaliere proiecte _ 3-semnatdescarca

Grafic CR, CP_Achizitie autobuze-semnatdescarca

Grafic_CR,CP_ Reabilitare sediu-semnatdescarca

Graficul de rambursare_plata _ Emisii-semnatdescarca

HCL aprobarea contractarii unui credit-semnatdescarca

Instructiunea nr. 174 _ 16.10.2020-semnatdescarca

Ordin finantare nr. 4817_Achizitie autobuze-semnatdescarca

plati restante-semnatdescarca

Proiect Buget 2021-semnatdescarca

Rap.Progres_6 _ Reabilitare sediu-semnatdescarca

Raport de progres _ Achizitie autobuze-semnatdescarca

Raport de progres _ Emisii-semnatdescarca

Registrul datoriei publice locale-semnatdescarca

Registrul garantiilor-semnatdescarca

Simulare grafic M. Alexandria 6.800,000 -10 ani-semnatdescarca

Situatia actiunilor sociale-semnatdescarca

situatia financiara la 31.12.2018-semnatdescarca

Contracte finantare-semnatdescarca

Conturi de executie 2018-semnatdescarca

Act Aditional 1 la CF nr. 5070 _ Emisii-semnatdescarca

Contract_nr._5070_22.01.2020_Emisii-semnatdescarca

Contract nr.4738_06.09.2019_Reabilitare sediu-semnatdescarca

codul de procedura fiscala din 20 iulie 2015-extras-semnatdescarca

Clarificari-semnatdescarca

Calcul grad îndatorere 2020-semnatdescarca

Certificat de atestare fiscala-semnatdescarca

Bilanturi 2018-2020-semnatdescarca

Anexa la Ordin finantare nr. 4817_ Achizitie autobuze-semnatdescarca

situatie financiara la 31.12.2020-semnatdescarca

Raspuns consolidat-semnatdescarca

22 March 2021

Anunt de publicitate nr. ADV1203037

Parteneri