Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:
  • 2021

22 April 2021

Proiect de hotarare cu privire la darea în administrare a unui bun imobil aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Cuza Vodă, nr. 98, înscris în Cartea Funciară Nr. 31448 UAT Alexandria, către SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL Alexandria

22 April 2021

Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în str. Dunării, nr. cadastral 22586

21 April 2021

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria

21 April 2021

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL

20 April 2021

Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”din municipiul Alexandria

20 April 2021

Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sf.Cuvioasa Parascheva”din municipiul Alexandria

20 April 2021

Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Şaptea nr.1 din municipiul Alexandria

20 April 2021

Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfânta Adormire”din municipiul Alexandria

20 April 2021

Proiect de hotarare cu privire la alocarea de la bugetul local al Municipiul Alexandria a unor fonduri pentru Parohia „Sfântul Nicolae”din municipiul Alexandria

20 April 2021

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului II al anului şcolar 2020 – 2021

Parteneri