Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:
  • 2020

23 November 2020

Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 263/10.09.2020d eaprobarea organigramei, statului de functii, numarului de personal si Regulamentului de organizare si funcționare a Direcției de Asistență Socială Alexandria

20 November 2020

Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractelor de închiriere care expiră în cursul anului 2021, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, copertine şi terenurile închiriate, aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria

20 November 2020

Proiect de hotarare cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor cote părți de teren aferente unor unități locative aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

20 November 2020

Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil- teren, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 31170, situat în str. Dunării, zona bloc 401

20 November 2020

Proiect de hotarare cu privire la concesionarea prin licitație publică, a unui bun imobil (teren şi construcţie), aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 29656, situat în strada Av. Alexandru Colfescu, nr. 54

20 November 2020

Proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria

20 November 2020

Proiect de hotarare cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu EPISCOPIA ALEXANDRIEI SI TELEORMANULUI, în vederea funcționării Capelei din Cimitirul Sfântul Alexandru, pentru desfășurarea serviciilor religioase specifice

20 November 2020

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea regulamentului pentru amplasarea de mese, umbrele si mobilier urban pe raza municipiului Alexandria

20 November 2020

Proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a unor bunuri aparținând domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria, către Serviciul Public de Interes Local Administrația Domeniului Public Alexandria

Parteneri