Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:
  • 2020

09 July 2020

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării U.A.T. Municipiul Alexandria la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Modernizarea sistemului de iluminat în Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman,,

09 July 2020

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr.436/19.12.2019 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare in Municipiul Alexandria

09 July 2020

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul Alexandria, pentru activitatea desfășurată în Clubul Pensionarilor și Direcția de Asistență Socială prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice cu privire la respectarea, garantarea și promovarea drepturilor persoanelor vârstnice

09 July 2020

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului pentru amplasarea de mese, umbrele și mobilier urban pe raza municipiului Alexandria, cu excepția străzii Libertății

Parteneri