Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

Proiecte de Hotarari

Arhiva:
  • 2021

23 July 2021

Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al Municipiului Alexandria, a unui imobil situat în str. Carpaţi, nr. 21, cu nr. cadastral 23643

23 July 2021

Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 89 din 19.04. 2021 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarilor de proiectare elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria

23 July 2021

Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 90/19.04. 2021 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2021

20 July 2021

Proiect de hotărâre cu privire la acordarea de înlesniri la plată contribuabililor – persoane fizice din municipiul Alexandria

20 July 2021

Proiect de hotărâre cu privire la organizarea manifestărilor dedicate „Zilelor Municipiului Alexandria” 2021

20 July 2021

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi desfăşurării concursului „Cupa pensionarilor la pescuit” 2021

20 July 2021

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi desfăşurării concursului „Cupa familiilor la pescuit” 2021

20 July 2021

Proiect de hotărâre cu privire la încheierea Protocolului de Colaborare între Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu ASOCIAȚIA “ IVAN PATZAICHIN – MILA 23” în vederea implementării proiectului „ Descoperă Rowmania” în municipiul Alexandria

20 July 2021

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Administraţia Străzilor, Construcţii Edilitare SRL

Parteneri