Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

23 October 2014

Priveşte: modificarea Anexei la HCL nr. 311/ 18 noiembrie 2013, privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in municipiul Alexandria, catre S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria.

23 October 2014

Priveste : inchirierea prin licitalie publica a unor terenuri, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, pentru difuzare presa si marfuri complementare

23 October 2014

Priveşte: modificarea Anexei la HCL nr. 311/ 18 noiembrie 2013, privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in municipiul Alexandria, catre S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria.

23 October 2014

Priveste : inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Bucuresti, zona bloc 701A

23 October 2014

Priveste : inchirierea prin licitalie publica a unui teren, apatinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona bloc 712B

23 October 2014

Priveste : inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apatinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str, Dunarii, zona bloc 901

23 October 2014

Priveste : inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in strada Dunarii, zona bloc M2

23 October 2014

Priveste: inchirierea prin licitalie publici a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, zona bloc 129. sc C

23 October 2014

Priveste : inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str, Libertatii, zona Confort

23 October 2014

Priveste : inchirierea prin licitatie publica a unui teren, apatinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. cuza voda, nr. 17

Parteneri