Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 October 2013

Priveste: darea in administrare si exploatare catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Activitatilor Sociale Protectie Sociala, a unor bunuri mobile si imobile apartinand domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria

30 October 2013

Priveste: darea in folosinta gratuita pe termen limitat , a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Scoala gimnaziala ,, Stefan cel Mare “Alexandria

30 October 2013

Priveste: darea in administrare catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria a obiectivului “Imbunatatirea calitatii mediului prin reabilitare Parc Catedrala in municipiul Alexandria”

30 October 2013

Priveste : aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren apartinind domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate in zona blocului 591 , in vederea construirii de garaje

30 October 2013

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucureşti, zona bloc H1 – poz. 1

30 October 2013

Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial modular, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Peco, poz.10

30 October 2013

Priveste: aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2014

30 October 2013

Priveste: aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2014

30 October 2013

Priveşte: modificarea si completarea H.C.L. nr. 57 din 02 octombrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria

Parteneri