Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 August 2011

Priveste: conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului VALENTIN FILIP

30 August 2011

Priveste: conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnului ALEXANDRU-FLORIN ION

19 August 2011

Priveste: declararea unitatii locative nr. 16 , situata in blocul SOCIAL, sc.A, et.I, str. Al. Ghica, nr. 121, municipiul Alexandria, din locuinta sociala in locuinta de necesitate.

19 August 2011

Priveste: schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 37, situata in blocul 111, sc.B, et.3, str. Al. Ghica, nr. 148, municipiul Alexandria, din locuinta convenabila in locuinta de serviciu

19 August 2011

Priveste : modificarea si completarea anexei la HCL nr. 63/31 martie 2011, privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii

19 August 2011

PRIVESTE: vanzarea prin licitatie publica a unor imobile apartinand S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L, situate in Alexandria, str. Vedea nr.31.

19 August 2011

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona bloc 712C, cale acces

19 August 2011

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, zona bloc 702C, pentru amplasare panou publicitar

19 August 2011

Priveste: suspendarea taxei speciale pentru paza culturilor agricole situate pe terenurile din extravilanul municipiului Alexandria pentru anul fiscal 2011

Parteneri