Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 April 2020

Privește: dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Dunării, zona bl.800 cadastral 31184

29 April 2020

Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 44/24.02. 2020 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de proiectareelaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria

29 April 2020

Privește: dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Ion Creangă, zona bl.412 cu număr cadastral 28111

29 April 2020

Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 43/14.02. 2020 privind aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria in anul 2020

29 April 2020

Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 03/29.01.2020 privind aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „CRESTEM SANATOS” , in Municipiul Alexandria

29 April 2020

Priveste: modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 04/29.01.2020 privind aprobarea organizarii si desfasurarii concursului „SI EU IUBESC ALEXANDRIA” , in Municipiul Alexandria

29 April 2020

Privește: modificarea H.C.L. nr. 362/31.10.2019, privind declararea unor imobile ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria

29 April 2020

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO”, str. 1 Mai, nr. 138, municipiul Alexandria, jud. Teleorman

29 April 2020

Priveşte : declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria

29 April 2020

Privește: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria a unui teren situat în str. Dunării, zona blocului F3

Parteneri