Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

06 November 2015

PRIVESTE : Acordarea de facilitati fiscale pentru contribuabili persoane fizice si juridice din Municipiul Alexandria

29 October 2015

Priveste: aprobareaPlanului de ocuparepe2015 alfunctiilorpublice din cadrulServiciului Public Local DirectiaGenerala de AsistentaSocialaAlexandria

29 October 2015

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

29 October 2015

Priveşte: rezilierea contractului de asociere cu Asociatia Club Sportiv ,,Handbal Teleorman Alexandria’’

29 October 2015

Priveste: desemnarea reprezentantului Municipiului Alexandria in Adunarea Generala a Asociatilor la SC Piete si Targuri Alexandria SRL.

29 October 2015

Priveste: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2015.

29 October 2015

Priveste:aprobarea actualizarii documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Construire sala de sport la Gradinita cu Program Prelungit nr.7” in Municipiul Alexandria, strada Av.Al.Colfescu nr.79.

29 October 2015

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala nr.7” in Municipiul Alexandria.

29 October 2015

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare teren sintetic la Liceul Teoretic Al.I.Cuza” in Municipiul Alexandria

Parteneri