Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

23 October 2014

Priveste: aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2015

23 October 2014

Priveste: aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2015

23 October 2014

Priveste: dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii nr.1A

23 October 2014

Priveste: aprobarea concesionarii prin negociere directa a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Fabricii, nr. 2 A in CV 101

23 October 2014

Priveste: darea in administrare si exploatare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria

23 October 2014

Priveste: schimbarea destinatiei unor imobile care apartin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din puncte termice in imobile cu alta destinatie

23 October 2014

Priveste: vanzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat la intersectia strazilor Carpati cu Alexandru Colfescu, nr. A7a

23 October 2014

Priveste: aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Alexandria si domnul Memis Felix-Martin si doamna Adîr Cezarina, terenuri situate in strada Negru Voda, nr. 141 A respectiv strada Bucuresti, nr. 50

23 October 2014

Priveşte : declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local a unor imobile din Municipiul Alexandria

23 October 2014

Priveste: modificarea si completarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman

Parteneri