Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 October 2013

Priveste: modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011.

30 October 2013

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, parter, bloc 1613

30 October 2013

30 October 2013

Priveste: transmiterea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria a centralelor termice aflate in incinta acestora;

30 October 2013

Priveşte: transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii – C.N.I.- S.A., a terenului in suprafata de 2400 mp, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada 1907 nr.60 bis, pe durata construirii obiectivului ,, Sala de Sport”

30 October 2013

Priveşte: transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii – C.N.I.- S.A., a terenului in suprafata de 2400 mp, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunarii nr.292, pe durata construirii obiectivului ,, Sala de Sport”

30 October 2013

Priveşte: transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii – C.N.I.- S.A., a terenului in suprafata de 2400 mp, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Viitorului nr.78, pe durata construirii obiectivului ,, Sala de Sport”

Parteneri