Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 September 2011

Priveste: vânzarea cu drept de preemptiune, a unui teren apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 250 .

29 September 2011

Priveste ;modificarea Anexei nr.II la HCLnr. 113/31.05.2011privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria

29 September 2011

Priveşte:revocarea H.C.L. nr.188 din 26 iulie 2011, de inchiriere prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Negru Voda, zona Scoala nr.2

29 September 2011

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

12 September 2011

Priveste: mandatarea Primarului municipiului Alexandria sa reprezinte in justitie interesele Municipiului Alexandria si ale Consiliului Local al municipiului Alexandria in dosarul nr. 4086/87/2011

12 September 2011

Priveste: mandatarea Primarului municipiului Alexandria sa reprezinte in justitie interesele Municipiului Alexandria si ale Consiliului Local al municipiului Alexandria in dosarul nr. 4237/87/2011

11 September 2011

Priveşte: trecerea din proprietatea publica a municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a obiectivului ,, Tronson DN 6 – E 70 cuprins intre km 85+485 si km 86+300, din care Pod peste raul Vedea intrare km85+993, ieşire km 86+128”.

30 August 2011

Priveste: conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” domnisoarei ANDREEA-CRISTINA BORTUN

30 August 2011

Priveste: conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei CONSTANŢA-OLIMPIA CREŢU

Parteneri