Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 May 2020

Privește: vânzarea prin licitație publică a unui imobil aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26158, situat în str. Alexandru Ghica, nr. 121A

27 May 2020

Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020în Municipiul Alexandria.

27 May 2020

Privește: Modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 290/2018 privind aprobarea documentației tehnico economice actualizate, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”

27 May 2020

Privește: aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii ,, Amenajare împrejmuire + alee curte la Grădinița cu Program Prelungit nr. 4”, în Municipiul Alexandria

27 May 2020

Privește: aprobarea scrisorii de așteptări privind directorul SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

27 May 2020

Privește: aprobarea organizării evenimentului “Nunta de aur” 2020 prin acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie

27 May 2020

Priveşte: Aprobarea contului anual de execuție bugetară al Municipiului Alexandria pe anul 2019

27 May 2020

Priveşte: Aprobarea execuției bugetului Municipiului Alexandria la 31.03.2020

27 May 2020

Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020

27 May 2020

Priveste: aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale Aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria,Directiei Politia Locala si din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor

Parteneri