Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

25 November 2015

Priveste: scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unei constructii din cadrul imobilului situat in strada Victor Antonescu, nr. 8, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria.

25 November 2015

Priveste: aprobarea unui amplasament din municipiul Alexandria pentru depozitarea temporara a deseurilor vegetale

25 November 2015

Priveste: darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Serviciul Public Local Directia Generala de Asistenta Sociala a unui imobil, constructie C2, apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti, CV52

25 November 2015

Priveşte: transmiterea fara plata a unor bunuri care apartin domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, catre Judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman

06 November 2015

Priveşte: redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in cadrul bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015

06 November 2015

Priveşte: Virari de credite intre capitolele bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015

06 November 2015

Priveste: organizarea concursului „Mandru de Romania -editia I”, in Municipiul Alexandria

06 November 2015

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Amenajare Centru Medical de Profilaxie Oro – dentara”, in Municipiul Alexandria, judetul Teleorman

06 November 2015

Priveste: aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2016

06 November 2015

Priveste: semnarea contractului de credit pentru investitii ,a contractului de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile bugetare ale autoritatii publice locale si a contractului de ipoteca mobiliara intre CEC Bank SA si Municipiul Alexandria

Parteneri