Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

23 October 2014

Priveste: modificarea anexei la HCL nr. 302 din 30 octombrie 2013 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul Alexandria.

23 October 2014

Priveste: modificarea Anexei – Contract de asociere la H.C.L. nr. 67/31.03.2011 privind asocierea Municipiul Alexandria si Clubul Sportiv Scolar Alexandria pentru sustinerea activitatilor sportive de performanta la nivelul Municipiul Alexandria

23 October 2014

Priveste: aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2014 in Municipiul Alexandria.

23 October 2014

Priveste : aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Reabilitare termica sediu Primarie Alexandria ”

23 October 2014

Priveşte: Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat la nivelul Municipiului Alexandria

23 October 2014

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

23 October 2014

Priveste : aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Imprejmuire cimitir Sf. Alexandru” din municipiul Alexandria

23 October 2014

Priveste : aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Imprejmuire cimitir Sf. Vineri” din municipiul Alexandria

23 October 2014

Priveste : aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Reabilitare capela cimitir Sf. Alexandru” din municipiul Alexandria

23 October 2014

Priveste : aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitii „Imprejmuire cimitir Sf. Adormire” din municipiul Alexandria

Parteneri