Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 October 2013

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

30 October 2013

Priveste: modificarea anexei la H.C.L. nr. 188/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere Strand Vedea

30 October 2013

Priveste: modificarea HCL nr. 141 din 31 octombrie 2007 cu privire la infiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul Alexandria.

30 October 2013

Priveste: Aprobarea Protocolului de Colaborare intre consiliul local al Municipiului Alexandria si Ministerul Educatiei Nationale in vederea atingerii obiectivelor proiectului ”Prevenirea coruptiei in educatie prin informare, formare si responsabilizare”, finantat din fonduri europene, prin Programul Operational ”Dezvoltarea Capacitatii Administrative” – cod SMIS 30342.

30 October 2013

Priveşte: modificarea H.C.L. nr. 153/30.05.2013 privind aprobarea de ajutoare lunare pentruincalzirea locuintei cu energie termica pentru perioada noiembrie 2013 – martie2014, din bugetul local, în conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

30 October 2013

Priveste: co-finantarea Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman, in perioada 2014-2020, POS Mediu etapa a II-a Axa priortiata I “Extinderea si Modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”

30 October 2013

Priveste: desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Alexandria in AGA la SC ALEXSAL PREST SA Alexandria

30 October 2013

Priveste: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul Alexandria.

30 October 2013

Priveste: aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria.

30 October 2013

Priveste: aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilorde reabilitare si reparare strazi in anul 2013 in Municipiul Alexandria.

Parteneri