Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

31 October 2012

Priveste: darea in administrare catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria, a unor imobile ( teren si constructii ) apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

31 October 2012

Priveste: trecerea unui imobil, din domeniul public al municipiului Alexandria, in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii nr.140 A in CV 84

31 October 2012

Priveşte: aprobarea de ajutoare pentru energie termica pentru perioada noiembrie 2012 – martie2013 în conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

31 October 2012

Priveste: asocierea Municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Universitatea Alexandria pentru sustinerea activitatilor sportive de performanta la nivelul municipiului Alexandria

31 October 2012

Priveşte : amenajarea unui teren, aparţinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea parcarii autoturismelor

28 September 2012

Priveste: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al Societatii comerciale TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria

28 September 2012

Priveste: declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, a unui imobil situat in str.Gh. Doja, nr.27

28 September 2012

Priveste: stabilirea destinatiei unitatii locative nr. 30, situata in blocul F, sc.A, str. Ion Creanga, municipiul Alexandria, ca locuinta de serviciu

28 September 2012

Priveste: aprobarea organigramei , a statului de funcţii si numarului de personal si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciul Public de Interes Local ‘‘Administraţia Activitatilor Sociale,Protectie Sociala “ Alexandria

Parteneri