Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 September 2011

Priveşte : aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale pentru anul 2012 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale pentru întocmirea listei de priorităţi

29 September 2011

Priveste: trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unei unitati locative si schimbarea destinatiei acesteia din “locuinta convenabila” in “locuinta sociala”

29 September 2011

Priveste: stabilirea elementelor tehnice ale imobilelor cu destinatia puturi , apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, aflate pe teritoriul cadastral al municipiului Alexandria

29 September 2011

Priveste: stabilirea unor amplasamente apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea montarii de catre S.C. TERMA SERV S.R.L. a unor centrale termice.

29 September 2011

Priveste: darea in administrare catre S.C. TERMA SERV S.R.L. a unor utilaje – centrale termice, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria

29 September 2011

Priveşte: darea in folosinţa gratuita, pe termen de 1 an , către Directia Judeteana de Statistica Teleorman, a unui spatiu situat pe str. I. Creanga nr. 54 , apartinind domeniul public de interes local a municipiului Alexandria.

29 September 2011

Priveşte: modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.283/21.12.2009 cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii comerciale, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în Piaţa Peco.

29 September 2011

Priveste: aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere Strand Vedea

29 September 2011

Privind: modificarea anexei la HCL nr. 164/19.12.2007 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare din judetul Teleorman, Romania” EUROPEAID / 119083/D/SV/RO ; Masura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013-4.

29 September 2011

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) „CONSTRUIRE ATELIER ŞI LOCUINŢĂ DE SERVICIU” – municipiul Alexandria, str. Carpaţi, nr. 7A.

Parteneri