Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 February 2020

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.20, situată in blocul D, str. Ion Creanga din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferenta apartamentului, proprietatea privata a Municipiului Alexandria

27 February 2020

Priveste: schimbarea destinatiei a unui numar de 5 locuinte tip modul, din “spatii sociale temporare pentru situatii de urgenta” in locuinte de sprijin

27 February 2020

Priveste: preluarea unui bun apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, de la Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria si darea in administrare catre Club Sportiv Municipal Alexandria

27 February 2020

Priveste: revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului

27 February 2020

Priveste: schimbarea destinatiei a unei constructii, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria

27 February 2020

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Desfiintare cladire C4 – Beci de la Gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in Municipiul Alexandria

27 February 2020

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii ,,Desfiintare cladire C3 – Anexa de la Gradinita cu program prelungit Ion Creanga”, in Municipiul Alexandria

27 February 2020

Priveşte:aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor, din unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura

27 February 2020

Priveşte: aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului “Tanar Cetăţean”, in Municipiul Alexandria, in anul 2020

27 February 2020

Priveşte: aprobarea organizarii si desfasurarii evenimentului “CLUB de CARTE”, in municipiul Alexandria

Parteneri