Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

25 November 2015

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii ,, Magazie pentru depozitat materiale, zona sere, municipiul Alexandria”.

25 November 2015

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu Asociatia Copiilor si Adultilor cu Autism–Teleorman, in vederea realizarii in comun a unor actiuni specifice persoanelor cu autism

25 November 2015

Priveste: aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale in vederea analizarii solicitarilor de locuinte pentru tineri destinate inchirierii si intocmirea listei de prioritati

25 November 2015

Priveşte : aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

25 November 2015

Priveşte: aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria

25 November 2015

Priveşte : prelungirea termenului contractual, care expiră la data de 31.12.2015, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuințe şi a terenurilor aparținând domeniului public şi privat de interes local al municipiului Alexandria, până la data de 31.12.2016

25 November 2015

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atestare a persoanelor fizice din Municipiul Alexandria în vederea practicării activităţii de administrator de imobile la asociaţiile de proprietari şi locatari

25 November 2015

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial, poz.15 bis, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Unirii – Cupolă.

25 November 2015

Privește:alipirea unor imobile din municipiul Alexandria care aparțin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria

25 November 2015

Priveşte : aprobarea elementelor de identificare ale unităților locative din blocurile S1 si S4, situate in strada Dunării, zona Sere

Parteneri