Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

26 November 2014

Priveşte:aprobarea suplimentarii cheltuielilor proiectului „Ferma Grup Scolar Agricol” finantat prin POR 2007-2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 –Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, prin includerea cheltuielilor proiectului ,,Consolidare cladiri C1+C14 Ferma Grup Scolar Agricol”, din bugetul local al Municipiului Alexandria.

26 November 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii “Extindere retea iluminat public prin pozare subterana in zona Pod Vedea – Soseaua de centura si alimentare cu energie electrica semnal de intrare in municipiul Alexandria”.

07 November 2014

Priveste: aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii ,,Construire vestiare + grup sanitar la Liceul teoretic Al.I.Cuza” in Municipiul Alexandria, strada Carpati nr. 27.

07 November 2014

Priveste: aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii ,,Modernizare strada Mircea cel Batran in Municipiul Alexandria”

07 November 2014

Priveste: aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii ,,Infrastructura si utilitati pe Soseaua Turnu Magurele – incinta fostei U.M. in Municipiul Alexandria”

07 November 2014

Priveste: aprobarea asigurarii de la bugetul local a cofinantarii aferente obiectivului de investitii ,,Construire vestiare + grup sanitar la Liceul teoretic Al.I.Cuza” in Municipiul Alexandria, strada Carpati nr. 27.

07 November 2014

Priveste: aprobarea actualizarii documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Construire vestiare + grup sanitar” la Liceul teoretic Al.I.Cuza” in Municipiul Alexandria, strada Carpati nr. 27.

07 November 2014

Priveste: aprobarea actualizarii documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Construire grup sanitar la Scoala gimnaziala nr.5” in Municipiul Alexandria, strada Libertatii nr. 148.

23 October 2014

Priveste: acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria in A G A la S.C. APA SERV S.A., pentru a vota cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.

23 October 2014

Priveste: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Scolar Alexandria.

Parteneri