Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

04 December 2013

Priveşte: modificarea si completarea H.C.L. nr. 57 din 02 octombrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria

04 December 2013

Priveste: aprobarea organigramei si a statului de functii la SC ALEXSAL PREST SA Alexandria

04 December 2013

Priveste: trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unitatii locative nr.19, bl.106, str.Al. Ghica, nr.148 si schimbarea destinatiei acesteia din “locuinta din fondul locativ de stat” in “locuinta sociala”

20 November 2013

Priveşte: transmiterea, fara plata, a unor bunuri aflate in stare de functionare, din patrimoniul municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, in patrimoniul municipiului Giurgiu si administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu

20 November 2013

Priveste: modificarea si completarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman

20 November 2013

Priveste: darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre POLITIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 1 Mai, nr. 107, bloc B9, sc. A, parter

20 November 2013

Priveşte : declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local a unui teren din municipiul Alexandria

20 November 2013

Priveste: co-finantarea Proiectului de „Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Teleorman in perioada 2014-2020.

Parteneri