Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

31 October 2012

Priveste: aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2013

31 October 2012

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Dunarii, nr. 220, zona bloc 901

31 October 2012

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Şoseaua Turnu Mãgurele, nr. 2B

31 October 2012

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, nr. 230 B in CV 91

31 October 2012

Priveste: darea in folosinta gratuita pe termen limitat, a unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniul National Teleorman

31 October 2012

Priveste: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 279/21.12.2011 referitoare la stabilirea si reactualizarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile componente ale sistemului public de alimentare cu apa apartinand domeniului public de interes local al municipiului

31 October 2012

Priveste: preluarea de la S.C. TERMA SERV S.R.L. a unor bunuri, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, care au facut obiectul contractului de concesiune nr.10882/23.09.2003

31 October 2012

Priveste: aprobarea scoaterii din funcţiune, casarea si valorificarea unor materiale rezultate in urma demolarii unui imobil situat in municipiul Alexandria Parc Cinematograf

31 October 2012

PRIVESTE: Majorarea capitalului social al S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

Parteneri