Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

26 October 2011

Priveşte: aprobarea pretului local de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat din municipiul Alexandria

26 October 2011

Priveşte: aprobarea pretului local de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat din municipiul Alexandria

26 October 2011

Priveşte: aprobarea de ajutoare pentru energie termica în conformitate cu O.U.G. 70/31.08.2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

26 October 2011

Priveste: modificarea HCL nr. 202/2010, privind acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori

26 October 2011

Priveste: modificarea anexi la HCL nr. 207 din 29 septembrie 2011 cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul Alexandria.

29 September 2011

Priveste: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul Alexandria.

29 September 2011

Priveste: -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea locatiilor unde se pot desfasura adunari publice in municipiul Alexandria;

29 September 2011

Priveste: constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul Alexandria

29 September 2011

Priveste: aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor convenabile pentru anul 2012 din municipiul Alexandria si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte convenabile pentru intocmirea listei de prioritati

Parteneri