Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 June 2020

Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Dunării, zona Han Pepinieră, cu nr. cadastral 28151

29 June 2020

Privește: dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Horia Cloșca și Crișan, nr.162, lot 2, cu nr.cadastral 26306

29 June 2020

Privește: aprobarea contractului de mandat privind directorul SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL

29 June 2020

Privește: aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ,,Desființare Bloc B11”, în Municipiul Alexandria

29 June 2020

Privește: aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ,,Desființare Bloc B10”, în Municipiul Alexandria

29 June 2020

Privește: aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico economici actualizați, conform OUG nr.114/2018, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”

29 June 2020

Priveste: aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local,conform prevederilor Legii nr.272/2004.

29 June 2020

Priveşte: aprobarea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice şi stabilirea costului acestora

29 June 2020

Priveşte: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al “Clubului Pensionarilor” în Municipiul Alexandria

29 June 2020

Privește: aprobarea costului serviciilor de copiere și/sau scanare a documentelor eliberate în temeiul Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.

Parteneri