Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

16 March 2020

Privește: aprobarea listei de priorități cu persoanele indreptățite să primească locuințe de sprijin în municipiul Alexandria și repartizarea acestora

16 March 2020

Priveşte: aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru „LOTIZARE TEREN SITUAT PE STR. HORIA CLOSCA SI CRISAN, NR.162-LOT2 SI REGLEMENTARE ZONA”, municipiul Alexandria, jud. Teleorman

16 March 2020

Privește: acordarea unui ajutor financiar lunar pentru domnul Stan Florentin Stefan, Cetătean de onoare al municipiului Alexandria, reprezentând acoperirea unor cheltuieli necesare îngrijirii personale

16 March 2020

Privește: aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL

16 March 2020

Priveşte: Rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2020

27 February 2020

Priveste: modificarea si completarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria

27 February 2020

Priveste: aprobarea ameliorării terenului degradat aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, prin Garda Forestieră București

27 February 2020

Priveste: predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire bază sportivă TIP 1, Şos. Turnu Magurele, municipiul Alexandria, Baza Sportiva PECO, judeţul Teleorman”

27 February 2020

Priveşte : aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor de sprijin pentru anul 2020 din municipiul Alexandria şi constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte de sprijin pentru intocmirea listei de prioritati

27 February 2020

Priveste: aprobarea vânzării in rate a locuinței nr.12, situată in blocul S2, sc.B, str. Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe

Parteneri