Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

25 November 2015

Hotararea privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 5.028.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

25 November 2015

Priveşte:aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite în domeniul sportului şi artei pe anul 2015

25 November 2015

Priveşte: modificarea HCL nr. 178/29.05.2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii la nivelul municipiului Alexandria

25 November 2015

PRIVESTE: Acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din municipiul Alexandria

25 November 2015

Priveste: Aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si a Regulamentului privind adoptarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice

25 November 2015

Priveşte: Aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2015 – 2016

25 November 2015

25 November 2015

Priveşte : validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2015

25 November 2015

Priveste : Modificarea anexei nr.1 si a anexei nr.2 la contractul de delegare a gestiunii catre SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria aprobat prin HCL nr. 87/12.04.2011.

25 November 2015

Priveste: aprobarea Regulamentului propriu al serviciului de salubrizare din cadrul serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria.

Parteneri