Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

26 November 2014

Privește: dezmembrarea unui imobil care aparține domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in DJ 504 Alexandria – Cernetu

26 November 2014

Privește: alipirea unor imobile care aparțin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in strada Al.Colfescu nr. 83 si 83 A

26 November 2014

Priveşte: aprobarea regulamentului pentru organizarea Târgului sărbătorilor de iarnă pe raza municipiului Alexandria

26 November 2014

Priveşte : declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor imobile din municipiul Alexandria

26 November 2014

Priveşte : prelungirea termenului contractual, care expiră la data de 31.12.2014, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuințe şi a terenurilor aparținând domeniului public şi privat de interes local al municipiului Alexandria, pana la data de 31.12.2015

26 November 2014

Priveste, inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str, H,C .C. in zona intersectiei cu str, Mircea cel Batrin

26 November 2014

Priveste: inchirierea prin licitatie publici a unui spatiu comercial poz.20, aparfinind domeniului public interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Unirii Cupoli, Alexandria.

26 November 2014

Priveste: asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul local al municipiului Alexandria, cu S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L. in vederea constituirii Societatii Comerciale cu raspundere limitata Primalex Proiect Tel

26 November 2014

PRIVESTE: Acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice

Parteneri