Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

04 December 2013

Priveşte: prelungirea termenului contractual, care expira la data de 31.12.2013, pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria

04 December 2013

Priveste: incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier al domnului Tanase Florentiu si declararea ca vacant a locului acestuia

04 December 2013

Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui teren,aparţinanddomeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat la intersectia strazilor Negru Voda cu C-tin Brancoveanu

04 December 2013

Priveste: aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta de asistenta si reprezentare pentru Serv. Public de Interes Local ADP Alexandria

04 December 2013

Priveşte: aprobarea organizării concursului „Alexandria peste 50 de ani – viziunea mea” şi a regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea acestuia.

04 December 2013

Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unui teren,aparţinanddomeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Dunarii, zona bl. F6

04 December 2013

Priveşte: Aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2013 – 2014

04 December 2013

Priveste: trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unitatii locative nr. 27, bl.105, str.Al.Ghica, nr.148 si schimbarea destinatiei acesteia din “locuinta din fondul locativ de stat” in “locuinta sociala”

04 December 2013

Priveşte:aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite în domeniul sportului şi artei

Parteneri