Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

26 October 2011

Priveste: schimbarea destinatiei imobilului situat in strada Agricultori, nr. 27, municipiul Alexandria, din locuinta convenabila in locuinta de serviciu

26 October 2011

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Libertatii, zona bloc 1502

26 October 2011

Priveste: constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitatiilor publice pentru vânzarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

26 October 2011

Priveste : stabilirea zonelor unitare de incalzire cu energie termica (SACET) in municipiul Alexandria

26 October 2011

Priveste: darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR ALEXANDRIA , a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria , situat in strada 1 Mai, nr. 107, bloc B9, sc.A, et.IV

26 October 2011

Priveşte: aprobarea pretului local al energiei termice facturata populatiei in municipiul Alexandria pentru luna martie 2011

Parteneri