Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 June 2020

Priveste: vânzarea prin licitație publică a unui teren apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Alexandru-Ghica, nr.107D

29 June 2020

Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Alexandru Ghica, nr. 2 P

29 June 2020

Privește: revocarea H.C.L. nr. 231/28.10.2010, privind modificarea elementelor de identificare (lungime și suprafață) ale străzii Horia Cloșca și Crișan din municipiul Alexandria

29 June 2020

Priveşte: modificarea și completarea H.C.L. nr. 433/19.12.2019, privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, județul Teleorman

29 June 2020

Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31152, situat în str. Dunării, zona bloc 587

29 June 2020

Privește: vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26426, situat în str. Constantin Brâncoveanu, nr. 55A

29 June 2020

Privește: trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 25642, situat în strada Dunării, nr. 49A, cvartal 79

29 June 2020

Privește: trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26291, situat în strada Dunării, zona I.A.I.C.A.

29 June 2020

Privește: modificarea și completare H.C.L. nr. 91/30.03.2020, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria

29 June 2020

Privește: trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria în domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unor terenuri situate în strada H.C.C. nr. 162, lot 2

Parteneri