Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 January 2019

Priveşte: aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice, sportive si de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2019

16 January 2019

Priveşte: aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „Reabilitare termica sediu Primarie in Municipiul Alexandria”, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Cladiri publice, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI, din bugetul local al Municipiului Alexandria

16 January 2019

Priveste: predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului Piata Centrala si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ,, Reabilitare, amenajare si extindere Piata Agroalimentara, municipiul Alexandria, judetul Teleorman”

16 January 2019

Privește:dezmembrareaunuiterenaparținânddomeniului publicde interes local al municipiuluiAlexandria situatînstradaLibertății, PiațaCentrală cu nr. cadastral 25520

16 January 2019

Priveşte : aprobarea listei de repartizare a locuintelor destinate inchirierii in mod exclusiv unor tineri specialisti din sanatate situate in blocul G, str.Ion Creanga construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Alexandria

Parteneri