Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

30 January 2015

Priveste:aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Sistematizare verticala, racorduri la utilitati Sala de sport – Scoala nr.7” in Municipiul Alexandria.

08 January 2015

Privește: modificarea şi completarea HCL nr.370/22.12.2014

08 January 2015

Priveşte : validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2014

08 January 2015

Priveşte: aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2015

08 January 2015

Priveste: stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2015-2016

Parteneri