Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

17 December 2015

Priveste: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor bunuri mobile aflate in incinta “Complexului de Odihna si Recreere – Strand Vedea”.

17 December 2015

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Alexandru Ghica, nr. 107 B

17 December 2015

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Dunarii, zona bl. I24 in CV 81

04 December 2015

Priveşte: aprobarea prelungirii duratei de realizare si a cheltuielilor necesare finalizarii proiectului < Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate>,cod SMIS 32174, Axa prioritară–3:- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, D.M.I. – 3.2: – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

04 December 2015

Priveşte: aprobarea prelungirii duratei de realizare si a cheltuielilor necesare finalizarii proiectului ,cod SMIS 53102, Axa prioritară–3:- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, D.M.I. – 3.4: – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

04 December 2015

Priveste: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui imobil situat in stradaDunarii, nr. 6 C.

04 December 2015

Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentelor situate pe strada Alexandru Ghica, nr. 119 – Stadion Municipal şi pe strada Vedea, nr. 4, municipiul Alexandria si asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Complex Sportiv Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, judeţul Teleorman”

04 December 2015

Priveste: modificarea H.C.L. nr. 111 din 29.04.2013, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria

04 December 2015

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare loc de joaca la Gradinita nr. 1 din Municipiul Alexandria”.

25 November 2015

Hotararea privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 3.557.404 lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Parteneri