Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

26 November 2014

Priveste: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete Targuri Alexandria pe anul 2014

26 November 2014

Priveste: Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L Alexandria pentru anul 2014

26 November 2014

Priveste : aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Biroului Dispecerat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria

26 November 2014

Priveste: modificarea HCL nr. 141 din 31 octombrie 2007 cu privire la infiintarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul Alexandria

26 November 2014

Priveste: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul Alexandria

26 November 2014

Priveste: aprobarea vanzarii imobilului nr.27 din strada Gheorghe Doja, preluat in proprietatea statului in baza Legii nr. 112/1995 catre domnul Mureşan Gheorghe

26 November 2014

Priveşte: aprobarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman in domeniul public al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria,

26 November 2014

Priveste: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor bunuri aflate in administrarea S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.

26 November 2014

Priveste: modificarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman.

26 November 2014

Priveste: darea in folosinta gratuita pe termen limitat , catre Camera Agricola Judeteana Teleorman, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Constantin Brancoveanu, nr. 71.

Parteneri