Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 November 2012

Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 54/ 2012 privind acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul Alexandria

29 November 2012

Priveste: aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2012, in Municipiul Alexandria.

29 November 2012

Priveste: asocierea municipiului Alexandria cu Clubul Sportiv Teleorman Alexandria in vederea desfasurarii in comun a unor activitati sportive

29 November 2012

Priveste: darea in folosinta pe termen limitat, catre Inspectoratul de Politie Teleorman, a unei patri din imobilul – constructie, situat in str. 1 Mai, nr. 107, bloc B 9, sc. A, din municipiul Alexandria.

29 November 2012

Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren, apatrinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in zona Sere

29 November 2012

Priveste: aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite in domeniul sportului si artei

29 November 2012

Priveşte: aprobarea regulamentului pentru organizarea Târgului sărbătorilor de iarnă pe raza municipiului Alexandria

29 November 2012

Priveşte: aprobarea racordării reţelei de distribuţie gaze naturale a comunei Nanov la reţeaua de distribuţie gaze naturale a municipiului Alexandria.

29 November 2012

Priveste: instituirea sensului dublu de circulatie pe strada Negu Voda pe tronsonul cuprins intre strazile Bucuresti si 1 Mai.

29 November 2012

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni

Parteneri