Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

14 November 2011

Priveste: desemnarea d-nei consilier Stancu Iuliana in Comisia pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protectie sociala, protectia copilului si in Comisia pentru activitati culturale, sport si turism

14 November 2011

Priveste: constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul Alexandria

26 October 2011

Priveste: incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului unui consilier si declararea ca vacant a locului acestuia

26 October 2011

Priveste: validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria

26 October 2011

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria cu Asociatia ROMFRA Alexandria

26 October 2011

Priveste: aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte convenabile din municipiul Alexandria in anul 2012

26 October 2011

Priveste: aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2012

Parteneri