Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

29 June 2020

Priveşte: aprobarea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice şi stabilirea costului acestora

29 June 2020

Priveşte: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al “Clubului Pensionarilor” în Municipiul Alexandria

29 June 2020

Privește: aprobarea costului serviciilor de copiere și/sau scanare a documentelor eliberate în temeiul Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.

29 June 2020

PRIVEȘTE: Acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din municipiul Alexandria

27 May 2020

Priveste: dezinfectia cu hipoclorit/biocide pe scarile de bloc si cu substante biocide pe domeniul public al municipiului Alexandria pe perioada starii de alerta.

27 May 2020

Privind: aprobarea acordului cadru de parteneriat dintre Municipiul Alexandria și Asociația pentru Implementarea Democrației și mandatarea Primarului Municipiului Alexandria pentru semnarea documentelor aferente implementării activităților proiectului “PAC: Implicarea comunității și planificare strategică – O primărie mai aproape de cetățeni! “, în Municipiul Alexandria

27 May 2020

Priveşte: declararea unui teren ca bun aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria

27 May 2020

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunării, zona Spitalului Județean Alexandria

27 May 2020

Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Piețe și Târguri Alexandria SRL.

Parteneri