Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

01 March 2010

Priveste: modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 92/30.04.2009 privind aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe si a terenurilor, apartinând domeniului public si privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial.

01 March 2010

Priveste : aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii „Reabilitare str.Tudor Vladimirescu tronson cuprins intre str. Negru Voda si str.Mircea cel Batran in municipiul Alexandria”.

01 March 2010

Priveste : aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii „Reabilitare str. Libertatii tronson cuprins intre str. Ion Creanga si str. Bucuresti in municipiul Alexandria”.

01 March 2010

Priveste: aprobarea cumpararii infrastructurii sistemului destinat exclusiv pentru realizarea serviciului de iluminat public din municipiul Alexandria.

24 February 2010

Priveste: aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte sociale Anexa

24 February 2010

Priveste: aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa primeasca locuinte convenabile. Anexa

24 February 2010

Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a locuinţelor convenabile situate în blocul F, str. Ion Creangă, municipiul Alexandria.

24 February 2010

Priveste: acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al municipiului Alexandria, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ TELEORMANUL”, pentru a vota cu privire la stabilirea cotizatiei datorata de asociati pentru anul 2010.

24 February 2010

Priveste: Scutirea de la plata impozitului pe terenurile intravilane incadrate la alta categorie decat cea de curti-constructii (gradini, vii, livezi, etc.) afectate de inundatii in perioada anilor anteriori, cu repercursiuni in anul 2010 pentru contribuabilii persoane fizice.

Parteneri