Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 January 2009

Priveste: alegerea unui membru in Consiliul de Administratie al S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria

27 January 2009

Priveste: validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria.

27 January 2009

Priveste: incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului unui consilier si declararea ca vacant al locului acestuia.

 

29 January 2008

Anexa la HCL nr 13_29 ian 2008

29 January 2008

Hotararea nr 13_29 ian 2008 a Consiliului Local al Mun alexandria

29 January 2008

Hotararea nr 12_29 ian 2008 a Consiliului Local al Mun Alexandria

29 January 2008

Hotararea nr 11_29 ian 2008 a Consiliului Local al Mun Alexandria

29 January 2008

29 January 2008

Hotararea nr 10_29 ian 2008 a Consiliului Local al Mun Alexandria

29 January 2008

Anexa la HCL nr 9_29 ian 2008

Parteneri