Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

26 January 2017

Priveşte: declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local a unui teren din municipiul Alexandria

26 January 2017

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu CLUB SPORTIV ATLETICO ALEXANDRIA, în vederea susţinerii şi realizării în comun a unor acţiuni stabilite de Federaţia Română de Handbal şi Federaţia Română de Baseball

26 January 2017

Priveşte: asocierea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu SC. “Administraţia Străzilor,Construcţii Edilitare”, în vederea constituirii societăţii comerciale cu răspundere limitată “PARC INDUSTRIAL ALEXANDRIA”

26 January 2017

PRIVESTE: Acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice din municipiul Alexandria

26 January 2017

Privește: Stabilirea contribuției persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora

26 January 2017

Priveste: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 311/18.11.2013 privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport si distributie a energiei termice in municipiul Alexandria, catre S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. Alexandria

26 January 2017

Priveste: aprobarea planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de muncă, prevazut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2017

26 January 2017

Priveste: aprobarea achizitionarii de catre SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare

Parteneri