Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

28 January 2016

Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria pentru anul 2016

28 January 2016

Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2016.

28 January 2016

Priveste: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TERMIC CALOR SERV SRL ALEXANDRIA pentru anul 2016

28 January 2016

Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2016.

28 January 2016

Priveste: aprobarea Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2016 in Municipiul Alexandria.

15 January 2016

Priveste : prelungirea termenului contractual la contractele de inchiriere pentru terenuri parcare care expira in cursul anului 2016 , pana la 31.12.2020

15 January 2016

Priveşte: prelungirea termenului contractual la contractele de închiriere pentru terenuri şi spaţii care expirăîn cursul anului 2016, până la 31.12.2016

15 January 2016

Priveşte : validarea modificarilor privind majorarea bugetului local al Municipiul Alexandria pe anul 2015

15 January 2016

Priveşte: aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2016

Parteneri