Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Modernizare spatii agrement, imprejmuiri si anvelopare Scoala Stefan cel Mare” in Municipiul Alexandria, strada Carpati nr. 15.

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala gimnaziala Stefan cel Mare” in Municipiul Alexandria, strada Carpati nr. 15.

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Construire sala de sport la Gradinita nr.7”in Municipiul Alexandria, strada Av.Al.Colfescu nr.79.

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr.7”in Municipiul Alexandria, strada Av.Al.Colfescu nr.79.

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Transformare sala de clasa in sala de sport la Gradinita cu PP nr. 6” in Municipiul Alexandria, strada 1907 nr.45.

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Sarpanta Gradinita cu PN nr.5” in Municipiul Alexandria, strada Libertatii nr.1.

16 January 2014

Priveste: aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu PP nr.4” in Municipiul Alexandria, strada Alexandru Ghica nr. 148.

16 January 2014

Priveste: desemnarea candidatilor propusi de Consiliului Local al municipiului Alexandria pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. APA SERV S.A. Alexandria.

16 January 2014

Priveşte: aprobarea utilizarii excedentului Municipiului Alexandria din anii precedenti, pentru anul 2014

Parteneri