Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 January 2009

Priveste: aprobarea modalitatii de plata a energiei termice consumata in spatiile de utilitate comuna si in cele debransate

27 January 2009

Priveste: modificarea si completarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termica in municipiul Alexandria aprobat prin Hotararea Consiliului local al municipiului Alexandria nr. 69 din 31 martie 2008

27 January 2009

Priveste: aprobarea statului de functii al serviciului public de interes local A.A.S.P.S. Alexandria

27 January 2009

Priveste: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietelor, targurilor si oboarelor din municipiul Alexandria.

27 January 2009

Priveşte : aprobarea de taxe şi tarife practicate în : pieţe, târguri, oboare şi alte locuri publice şi la eliberarea avizelor privind înfiinţarea agenţilor economici

27 January 2009

Priveşte: modificare – HCL nr. 55/02.10.2008 privind trecerea unui teren apartinand domeniului public de interes local in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria.

27 January 2009

Priveste: aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor convenabile din municipiul Alexandria.

27 January 2009

Priveste : aprobarea listei spatiilor medicale si a terenurilor aferente care fac parte din domeniul privat de interes localal al municipiului Alexandria , situate in cadrul Dispensarului Policlinic , str.Libertatii , nr.122 – 124 , care vor fi vindute conform OUG nr.68 / 2008 , precum si a raportului de evaluare a acestora

27 January 2009

Priveste: stabilirea indemnizatiei pentru reprezentantii Consiliului local in AGA, CA si comisiile de cenzori ale societatilor comerciale de subordonare locala.

Parteneri