Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

26 February 2009

Priveste: aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor, apartinând domeniului public si privat de interes local din municipiul Alexandria, diferentiate pe zone de interes comercial

26 February 2009

Priveste: aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria

26 February 2009

Priveşte : Aprobarea planului urbanistic de detaliu ( P.U.D. ) privind « CONSTRUIRE SERVICE AUTO, SHOWROOM, IMPREJMUIRE SI UTILITAŢI » în D. J. 504 ALEXANDRIA –CERNETU, municipiul Alexandria

26 February 2009

Priveşte : Aprobarea planului urbanistic de detaliu ( P.U.D. ) privind « CONSTRUIRE RESTAURANT + SPATII CAZARE» în, str.NEGRU VODA, nr. 100-102 municipiul Alexandria .

26 February 2009

Priveste: modificarea HCL nr. 104/ 19 noiembrie 2008, cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri agricole neproductive din domeniul privat, situate in extravilanul municipiului Alexandria, in vederea amenajarii de adaposturi pentru animale

26 February 2009

Priveste: Scutirea de la plata impozitului pe terenurile intravilane incadrate la alta categorie decat cea de curtii-constructii (gradini, vii, livezi, etc) afectate de inundatii in perioada anilor anteriori, cu repercursiuni in anul 2009 pentru contribuabilii persoane fizice.

26 February 2009

Priveste: desemnarea domnului consilier RINESCU MARIAN ca membru in Comisia pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protectie sociala, protectia copilului.

27 January 2009

Priveşte : Aprobarea Programului de functionare a Salii de Sport zona PECO si a tarifelor practicate pentru folosirea acesteia

27 January 2009

Priveste : aprobarea documentatiei tehnico – economice la obiectivul de investitii ,,Semnal de intrare in municipiul Alexandria “

Parteneri