Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

22 May 2009

Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren şi spaţiu, situat în strada Dunării -staţia auto Ion Creangă, apartinând domeniului public de interes local a municipiului Alexandria.

22 May 2009

Priveşte: aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Libertăţii nr. 304-308, Piaţa UNIRII

22 May 2009

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate în strada Libertăţii nr. 304-308, Piaţa UNIRII- platformă

22 May 2009

Priveste: trecerea din domeniul public al municipiului Alexandria in domeniul public al statului a locuintelor construite din fonduri ANL

22 May 2009

Priveşte : declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren situat pe Sos. Alexandria – Cernetu.

22 May 2009

Priveste: aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria

22 May 2009

Priveste: prelungirea liniei de creditare catre SC TERMA SERV SRL Alexandria in vederea achitarii consumului de combustibil utilizat pentru furnizarea agentului termic

Parteneri