Primăria Municipiului Alexandria

romanaenglishfrancais

27 March 2009

Priveste: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Alexandria pentru urmatoarele trei luni.

27 March 2009

Priveşte: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria

27 March 2009

Priveşte: aprobarea Raportului de gestiune, a raportului cenzorilor, a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2008 la S.C. APA CANAL S.R.L. Alexandria

27 March 2009

Priveşte: aprobarea contractului de folosinta a unui teren apartinand S.C. APA CANAL S.R.L. ALEXANDRIA

27 March 2009

Priveste: actualizarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reamenajare cartiere de locuinte in municipiul Alexandria”- cartierul G.

27 March 2009

Priveste: aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare strada Mircea cel Batran, Municipiul Alexandria” tronson cuprins intre sos. Tr. Magurele si str. Bucuresti.

27 March 2009

Priveste: aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal ale Serviciului public CTDTDM Alexandria.

27 March 2009

Priveste: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului public de interes local A.A.S.P.S.Alexandria

27 March 2009

Priveste: stabilirea traseelor secundare si a statiilor de imbarcare/debarcare pentru transportul public de persoane in municipiul Alexandria.

Parteneri